เขตการค้าเสรียุโรป

posted on 14 Feb 2010 21:20 by eco-cooperation

เขตการค้าเสรียุโรป    EUROPEAN FREE TRADE

จัดตั้งในปี ค.ศ. 1960 โดยมี 7 ประเทศ

  ออสเตรเลีย (Australla)     

  เดนมาร์ค (Denmark)

  นอร์เว (Norway)   

  โปรตุเกส (Portugal)      

  สวีเดน (Sweden)          

   สวิตเซอร์เเลนด์ (Swizerland)       

   อังกฤษ   (United Kingdom)  ได้รวมตัวกันจัดตั้ง โดยเน้นไปทางด้านการค้าในอุตสาหกรรม แต่ต่อมาได้มีสมาชิกบางประเทศเข้าๆออกๆจนในที่สุดในปี ค.ศ. 1999 มีสมาชิกประกอบด้วย ไอซ์แลนด์ ไลเทนสโตส์ นอร์เว และ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 12 ล้านคนการค้าโลกยุค FTA 

 

 

edit @ 16 Feb 2010 16:48:21 by ECONOMIC

edit @ 16 Feb 2010 16:48:44 by ECONOMIC

Comment

Comment:

Tweet

ออสเตรีย หรือ ออสเตรเลีย ครับ

#1 By Abragham (125.26.230.173) on 2011-11-02 07:27